Uppgifter och dokument

Hantera uppgifter i Kanbantavla, dela dokument, skapa tidplaner.

Översikt och prioritering

Översikt och projektlistor med status, prioritet, projekttyp mm.

Tid och resurser

Rapportera tid, boka resurser, fakturera och integrera med ekonomisystem