Uppdateringar Mars 2016

  • Dokumenträttigheter kan nu sättas per projekt och användare. Rättigheterna sätts under projetets lista med Projektdeltagare. Välj Visa dokumenträttigheter och kryssa i relevanta rättigheter per användare.
  • Projektets budgetramar kan kategoriseras efter budgettyp, tex driftsbudget och investeringsbudget. Kontakta ProjectCompanion om du vill slå på funktionen.
  • Projekt kan nu kopplas till ett eller flera strategiska målområden. Syftet är att få översikt över vilka projekt som bidrar till olika strategiska mål. Kontakta ProjectCompanion om du vill slå på funktionen.
  • Projektplaner kan nu importeras till projekt av projektledare och projektadministratörer. Denna behörighet har sänkts från tidigare Administratör.
  • Man kan nu se hur mycket som har fakturerats till nya kunder i en viss period.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar