Uppdateringar Maj-Juni 2016

  • Projektschemat kan nu filtreras på projektledare.
  • Projektschemat kan visa projektens milstolpar för att få översikt över projektportföljens kritiska tidpunkter.
  • Projektbeställningsformuläret har förstorats för att göra det lättare att skriva in längre text när projektet startas.
  • En återställningsfunktion för lösenord finns nu tillgänglig.
  • Exportfunktion för att föra över tid till bokföringen i Agresso / Business World.
  • Datumet då ett ärende avslutats kan nu redigeras.
  • Projektportföljen kan nu filtreras på olika målområden och budgettyper. Kontakta oss för att slå på funktionen.
  • Rapport med graf för fakturerat per projekt.
  • Möjlighet att jämföra budget med debiter bar tid i projektstatusfliken.
  • Lagervärdesrapporten för timmar och material har översatts till svenska.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar