Uppdateringar April 2018

Under April har följande uppdateringar gjorts:

 • Tidplansöversikt med Gantt-schema för flera projekt med många filtermöjligheter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Ny rapport med kostnadsbudget och utfall per månad. Rapporten ligger i projektets flik för Projektstatus. Välj rapporttyp ”Kostnadsbudget och utfall per period”.
 • Ny rapport för projektkostnader med nedbrytning av budget och utfall per konto.
 • Importera projektmall till ett befintligt projekt (använd länken Importera från mallprojekt i projektplanen).
 • Uppdateringar grafiskt i planeringstavlan för att förtydliga kolumner och dagens datum.
 • Snabbare att spara när man lägger till deluppgifter i en uppgift (tryck Enter).
 • Möjlighet att dölja filtersektionen i uppgiftslistan för att spara skärmyta.
 • Portugisisk översättning av menyer.
 • Förberedelse för GDPR-godkännande av personuppgiftslag vid inloggning.
 • Ny rapport och graf för inkommande betalningar som visar fakturerade belopp per förfallodatum.
 • Graf i kostnader / budget för ökad tydlighet om budgetutfall för kostnader.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar