Uppdateringar Maj 2018

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

  • Varje användare måste nu godkänna hanteringen av personuppgifter. Detta görs vid första inloggningen eller när hanteringen av personuppgifter uppdaterats.
  • Vid utskrift av faktura kan man nu välja om man skall skriva ut faktura, fakturaspecifikation eller både faktura och fakturaspecifikation. Syftet är att göra det enklare att skapa ett pdf-dokument med både faktura och fakturaspecifikation för att skicka via e-post eller fakturaportal.
  • En ny tidrapport har tagits fram i projektets flik för Projektstatus. Rapporten (Tidrapport – detaljer) visar detaljerad tid i projektet med milstolpe, projektaktivitet, aktivitet, person, arbetad tid, debiterbar tid, belopp och beskrivning.
  • En ny kostnadsrapport (Rapporter, Kostnadstyp periodbudget) visar kostnadsbudget och utfall per kostnadskategori och period för alla projekt med olika filter. Syftet är att få en kostnadsuppföljning för alla projekt.
  • Projektsammanställningsrapporten har fått filter på projektgrupper / projektprogram.
  • Planeringstavlan har kompletterats med en funktion (Uppgiftslista) för att dra och släppa uppgifter som inte har något förfallodatum till ett datum i tavlan. Syftet är att förenkla närtidsplaneringen exempelvis för de som arbetar med en förslagslåda / backlog.
  • Mobilsidorna för projekten har fått en meny för att lägga till projekt och navigera mellan projekten. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
  • Lösenordspåminnelsen har fått en länk för att logga in direkt till mobilsidorna.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar