Uppdateringar Juni 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Juni. Dessa kommer att uppdateras under midsommarhelgen i zon 2 och efter semestern i övriga zoner. Uppdateringarna är genomförda.

  • Om en projektbild har laddats upp till projektet under Projektinformation så visas bilden i listorna Mina projekt och Projektportfölj. Designen har i dessa vyer har gjorts luftigare och projektnamnet har förtydligats.
  • Projektschemat har förbättrats med möjlighet att välja om man skall visa projektnamn, tjänstetyp, status och förlopp.
  • Uppgiftssidan har modifierats så att deluppgifterna inte hamnar längre ned på sidan om högerspalten med dokument, länkar och sändlista växer.
  • Uppgifternas förfallodatum flyttas nu med projektaktiviteterna om hela aktiviteten flyttas eller projektaktivitetens startdatum flyttas.
  • Man kan nu rapportera tid direkt från projektets hemsida via en tidrapporteringsikon uppe till höger.
  • Målområden har kompletterats med en möjlighet att välja bild för att representera målet. Bilden visas i måluppföljningsrapporten tillsammans med projektbilder för de ingående projekten. Målrapporten har även kompletterats med information om projektens prioritet och status. Målområden justeras under Administration (välj Målområden i den rullista som visas).
  • Det går nu att budgetera kostnader i projektaktiviteter och få en summering av kostnaderna i projektaktiviteterna. Dubbelklicka på en projektaktivitet i projektplanen och välj fliken Kostnader för att budgetera olika kostnadstyper. Både budget och utfall visas i projektstatusflikens rapport ”Kostnadsbudget och utfall per period” samt för alla projekt under Rapporter, Kostnadstyp / periodbudget.
  • Vid export av utlägg / kostnadsersättningar till Flex kan man nu välja om beskrivningstexten skall följa med.
  • En intranätkomponent för att visa aktuella projekt med status och slutdatum har gjorts tillgänglig. Denna kräver inte personlig inloggning då en unik kod används för att visa sidan. Komponenten kan integreras på intranätet via en länk eller ram. Kontakta ProjectCompanion om du vill testa komponenten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar