Uppdateringar September 2018

Under Augusti och September har följande uppdateringar gjorts:

  • Redigering av Office dokument (Word, Excel och PowerPoint) kan nu göras genom att högerklicka på filen och välja Redigera med… Notera att en förutsättning är att applikationen finns installerad på datorn.
  • Versionshistorik är nu automatiskt påslagen så att alla dokument lagras i versioner. Man kan högerklicka på en fil och välja Tidigare versioner… för att ladda ned dem.
  • Möjlighet till spårning av ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton. Om modulen är aktiverad spåras ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton så att man i projektet eller användarkontot kan se vilka ändringar som gjorts. Modulen erbjuds initialt till Enterprise-kunder (kontakta oss om ni vill aktivera den).
  • En kalender avsedd för att boka projektmöten har tagits fram. Tanken är att göra det enkelt att ha en lista på projektmöten, styrgruppsmöten, etc tillgänglig för projektgruppen. Det går att notifiera projektdeltagarna om mötena. Kontakta oss om ni vill aktivera den.
  • Möjlighet att välja om projektbilden skall visas i Mina projekt och Projektportfölj. Det går även som alternativ att visa projektledarens bild. Inställningen görs på Mitt konto uppe i applikationens topprad.
  • Mailutskicksfunktionen har korrigerats eftersom den kunde skicka ut påminnelser enligt standardschemat även om man begränsat vilka dagar utskicken för tidrapport och uppgifter skulle göras under Mitt konto.
  • En ikon har lagts in i toppraden för att förenkla navigeringen till de mobila sidorna (smal vy) för projekt, tidrapport och uppgifter. Använd länken ”bred vy” för att växla tillbaka till ett format anpassat för större skärmar.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar