Uppdateringar Oktober 2018

Under oktober har följande uppdateringar gjorts:

  • Projektstatusrapporter visas nu för användare under menyn Projekt, Projektrapporter, fliken Projektstatus.
  • Projektstatusrapporterna har förbättrats layoutmässigt så att mer information får plats.
  • Konton som har behörighet Kund har begränsats ytterligare så att information som ej är aktuell ur kundperspektiv döljs. Det gäller exempelvis avdelningar, kundlista och budgetramar (visas nu ej även om kunden är projektadministratör).
  • Projektaktiviteter kan nu taggas med olika etiketter för att kunna visualisera arbete av en viss typ i olika delar av portföljen. Det är relevant vid leveranser som behöver samordnas, tex systemtestning och driftsättning. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Uppgiftslistan har nu ett individuellt minne per användare för om en uppgifts deluppgifter skall visas expanderade eller ej.
  • Loggningen av ändringar för projekt, personuppgifter och uppgifter har utökats. Loggning sker dock endast om funktionen är aktiverad.
  • Möjlighet att dela upp kostnadsersättningar för exempelvis bilersättningar och traktamenten på olika lönearter vid export till Flex lönesystem.
  • Kostnadsintegration till Fortnox har lags in som en funktionsknapp under Alla kostnader. Vid importen hämtas verifikat från ekonomisystemet in för kostnadsuppföljning och vidarefakturering.
  • Exportfunktion för fakturor har skapats till ekonomisystemet Raindance.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar