Uppdateringar November 2018

Under november gjordes följande uppdateringar:

  • Projektkostnader som vidarefaktureras specificeras nu med påslag på fakturan. Detta görs som en negativ rabatt. Rabatterna följer med till Fortnox enligt samma princip.
  • Man kan nu redigera beloppen för enskilda kostnadsposter på fakturan och uppdatera totalbeloppet för fakturaraden.
  • Om man raderar en debiteringsbar kostnad från fakturan får man frågan om man vill att den skall markeras som ej debiteringsbar så att den inte återkommer för fakturering.
  • I den mobila tidrapporteringen kan man nu skicka in veckans tid genom att välja veckovy. Veckan skickas in i formulärets nederdel.
  • Det går nu att registrera utlägg även i den mobilanpassade sidan. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Nya rapporter för fakturerat per tjänstetyp och avdelning.
  • Man kan nu skapa en kreditfaktura direkt inifrån en faktura. En krediterad faktura visas som överstruken i fakturalistan.
  • Nya filter i faktureringsprognosen för att se förväntade intäkter från olika avdelningar, kunder eller kundgrupper.
  • Förtydliganden i GDPR-texten vid inbjudan av nya användare.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar