Överför flexsaldo från 2018 till 2019

Flexsaldot i ProjectCompanion beräknas genom att jämföra en persons rapporterade tid med arbetstiden för en period. Saldot syns längst ned i veckovyn under tidrapport.

Flexsaldot nollställs vid årsskiftet men man kan föra över balansen från tidigare år (kräver Administratörsrättigheter). Överföringen bör göras när alla har rapporterat in tiden för december och perioden är stängd för rapportering. ProjectCompanions support kan föra över flexsaldona för alla, men det görs inte automatiskt eftersom supporten inte kan veta när alla har rapporterat klart.

Justeringen av flexsaldot görs via menyn Administration, Flexsaldo. Välj ett balansdatum, tex 31/12 för att se flexsaldo för alla personer detta datum. Klicka därefter på datumfältet för ingående balans och skriv in ett datum, exempelvis 1/1 och ange antalet timmar flexsaldot skall sättas till. Det är normalt samma värde som per den 31/12.

En persons normala arbetstid sätts på personens användarkonto (kräver administratörsrättigheter). Gå in på hantera användare, gå in på kontot och uppdatera fältet “Arbetstid” till exempelvis 8 timmar om personen arbetar heltid. Om en person arbetar deltid kan detta justeras generellt genom att sätta exempelvis 4 timmar för halvtid. Vanligare är att göra undantag under Administration, Kalender. Där registreras de dagar personen är ledig, exempelvis kan fredagar sättas till 0 timmars arbetstid för personen.

Vilka lönekategorier som inkluderas i den normala arbetstiden och därmed ingår vid beräkning av flexsaldo ställer man in under menyn Administration, Lönekategorier (kräver administrationsrättigheter). De lönekategorier som ingår i normaltiden eller den “flexbara” tiden markeras med 1 i lönekategorins fält för Flextid.

Kontakta gärna supporten för ytterligare hjälp.

Posted in Nyheter