Uppdateringar December 2018

Några av de förbättringar vi gjorde under december uppdaterades i mitten av januari:

  • Det har blivit lättare att lägga till uppgifter i ett projekt genom att man kan klicka på Lägg till uppgift direkt i anslutning till projektaktiviteten i Projektets uppgiftslista
  • Fler filter har lagts till i uppföljningen av tid rapporterad på fasta priser.
  • Projekttavlan har kompletterats med ett filter för kontor.
  • Förhandsgranskningen vid import av tid har förbättrats för att göra det enklare att se vilka poster som inte kan importeras.
  • Det går nu att skriva kommentarer och lägga in länkar i uppgifter även om man inte har behörighet att ändra i uppgiftens grundinformation.
  • Loggningen av ändringar av personuppgifter har kompletterats.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar