Uppdateringar Februari 2019

Under februari gjordes följande uppdateringar:

 • Kostnadspåslag kan nu hanteras på tre olika sätt beroende på en systeminställning. Man kan 1) dölja påslaget och inkludera det direkt i beloppet, 2) visa påslaget i % i radtexten på fakturaraden, eller 3) visa påslaget i % och belopp på fakturaraden genom angivande av en negativ rabatt. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna systeminställning. Standardinställningen är 1, dvs att påslaget döljs.
 • Menyn Projekt, Sök projekt nu tillgänglig för alla, men vilka projekt man kan sökas fram begränsas av behörigheterna. En användare kan tex söka i de projekt han eller hon är deltagare i medan en person med behörighet ledning kan söka i alla projekt.
 • Man kan nu välja att kopiera ett projekt från ett annat projekt när man startar ett nytt projekt. Välj * för att söka bland alla projekten du har tillgång till istället för standardfiltret *TEMP* som bara visar projektmallar. Ett alternativ har även införts att välja om dokumenten skall kopieras från projektet.
 • Planeringstavlan visar nu alla de uppgifter man har behörighet att se. Tidigare visades endast egna uppgifter eller alla uppgifter beroende på behörighet.
 • På ett användarkonto under Hantera användare visas nu de avdelningsbehörigheter personen har med en länk för att redigera dessa. Syftet är att enkelt kunna ge en person behörighet att se alla projekt som drivs på en viss avdelning.
 • Användarlistan kan nu filtreras på kontor i Hantera användare.
 • När man gör en statusrapport visas projektnamnet i dialogen.
 • Tidplanen kan nu skrivas ut med version, typ och kommentar. Använd knappen Skriv ut i projektets tidplansflik.
 • Man kan nu dra uppgifter i projektets uppgiftslista för att flytta dem mellan olika projektaktiviteter. Använd det handtag som dyker upp till vänster om uppgiften för att flytta. Nu blir det enklare att lägga till uppgifter i uppgiftstavlan för att sedan sortera in dem under rätt projektaktivitet.
 • Rapporter har fått en startsida där rapporterna grupperas i olika rapportområden (projekt, uppgifter, tid, fakturering mm). Det har även blivit lättare att navigera mellan rapporterna genom att navigeringslänkar visas i rapportens överkant. Det finns även en möjlighet att välja ut vissa rapporter som favoriter. Kontakta ProjectCompanion om du vill lägga in favoritlänkar i rapportsektionen.
 • Materialkolumnen i projektplanen döljs nu om man inte är ekonomiadministratör i projektet.
 • Faktureringsprognosen visar nu en ackumulerad serie för att man skall kunna se total faktureringsprognos fram till och med en viss månad.
 • Projektprogram har fått en kontokod som används vid export av tid till ekonomisystem, tex Raindance. Detta läggs in under Administration.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar