Uppdateringar Mars 2019

Vi har under mars gjort följande förbättringar:

  • Exportfil av fakturor till Vismas .xif format. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Integrationen till Fortnox har kompletterats med flera inställningar på kunden för val av faktureringsmetod (utskrift, e-post eller e-faktura). Det går även att välja vilken fakturamall som skall användas. Vid val av e-postfaktura kan man mata in e-postadress. Vid val av e-faktura kan man mata in GLN-nummer. Obs att själva inbjudan till e-fakturering sker genom Fortnox precis som tidigare.
  • Organisationsnummer kan nu registreras på kunder.
  • Rapporten för debiteringsgrad har kompletterats med en alternativ beräkning av debiteringsgraden som jämför debiterbar tid med normal arbetstid.
  • Det går nu att redigera fakturauppgifter under menyn Administration. Obs att detta kräver administratörsrättigheter.
  • Mobilsidorna har fått ett nytt utseende.
  • Projektets flik som tidigare har hetat Projektstatus har bytt namn till Rapporter. En ny startsida och menystruktur har skapats för att göra det enklare att få översikt över rapporterna och navigera mellan dem.
  • Uppgiftstyper och uppgiftsstatusar kan nu administreras via menyn Administration. Välj Uppgiftstyp eller Uppgiftsstatus i överkant för att sedan skapa eller redigera typer och statusar. En uppgiftstyp kan ha flera uppgiftsstatusar och det går att välja exempelvis sorteringsordning och färg.
  • Resultatvärderapporten i projektet har kompletterats med en rapport som följer utvecklingen av nyckelvariabler över tiden.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar