Uppdateringar April 2019

Följande uppdateringar genomfördes under april 2019:

  • Filter för projektledare har införts i Granska tid och Skapa fakturor.
  • Inaktiverade användarkonton inkluderas inte längre i rapporten över debiteringsgrad.
  • Filtreringsalternativet Land döljs nu om det endast finns ett land i listan.
  • Flerval har införts på tjänstetyper och avdelningar i översiktsvyer.
  • Knappar och kontroller har gåtts igenom för enhetlighet och luftighet.
  • Projektledarens initialer skrivs nu ut i Resursschemat.
  • Optimeringar av rapporter för förbättrad svarstid.
  • Tillgänglig tid: Flerval har införts i filtersektionen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar