Uppdateringar Maj 2019

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

  • Det går nu att kopiera en länk till en fil och exempelvis skicka som e-postmeddelande. Högerklicka på filen och välj Kopiera länk till fil. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande. Obs att man måste vara inloggad i ProjectCompanion för att kunna läsa filen.
  • När man skickar meddelanden från projektets hemsida (Meddelande Team) kan man nu bifoga filer samt välja deltagare på ett enklare sätt. Det går även att klistra in bilder och länkar till filer som man kopierat från dokumentlistorna.
  • Under Granska tid är nu fältet Arbetad tid låst för ändring. Syftet med vyn är att justera debiteringsbar tid och risken har varit att man ändrat på den arbetade tiden eftersom den var justerbar i samma vy. Not: Det går fortfarande att justera arbetad tid som administratör under Administration, Tid.
  • En ny rapport (budget och utfall) visar totalbudget och utfall nedbrutet på tid och kostnader. Det finns många filter och det går att styra vilka kolumner som visas. Arbetskostnaderna kan värderas till internkostnaden eller till det debiteringsbara beloppet. Det går även att visa budgetprognos om fältet är aktiverat i databasen. Rapporten finns under Rapporter, Budget och utfall.
  • Två nya budgetfält har lagts till för projekten; budgetprognos och investeringsbudget. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera dessa fält.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar