Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren:

  • Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik.
  • Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal.
  • Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i projektet.
  • Genvägar till favoriter under rapportsektionen kan nu skapas för att förenkla åtkomst till de mest använda rapporterna.
  • Rapporter har kompletterats med ytterligare filter.
  • Investeringsbudget har lagts till och uppföljning kan nu göras för investeringskonton. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna funktion.
  • Konfigurerbara fält har lagts till för att följa upp kostnader för olika objekt vid integration till ekonomisystem.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar