Uppdateringar augusti 2019

Under slutet av augusti har följande ytterligare uppdateringar gjorts:

  • I rapporten för målområden kan man nu välja att endast visa målområden och dölja projekten för att kunna lyfta fram vilka målområden som finns.
  • I tidplansöversikten visas nu endast det valda tidsintervallet. Tidigare visades de projekt som låg i den valda perioden med hela planen från och med projektens startdatum, men vi har fått synpunkter på att det gjorde det svårt att fokusera på det som är aktuellt i projekten.
  • En ny modul för portföljplanering har släppts i en första version. I modulen kan man värdera projekten och använda bubbeldiagram för att visualisera projekten. Exempelvis kan projektens bedömda verksamhetsnytta visas på Y-axeln, sannolikheten att lyckas på X-axeln och projektets storlek illustreras med bollens storlek. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera modulen.
  • Redigering av Word, Excel och PowerPoint-dokument vid SSO-inloggning är nu möjligt genom att högerklicka på ett dokument i webbläsaren och välja Redigera… Tidigare var denna funktion endast möjlig vid inloggning med ProjectCompanion-inloggning.
  • Fakturaexporten (xml) innehåller nu även fältet CostCenter på fakturaraderna.
  • I flera ekonomirapporter finns val för värderingsprincip för intäkter och kostnader. En systeminställning har införts för att detta skall vara förvalt. Kontakta ProjectCompanion för att ställa in denna.
  • Rapporten Budget och utfall finns nu i en ny version som utgår ifrån alla planerade projektaktiviteter istället för ifrån budgetramarna för att se budget och utfall. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar