Uppdateringar September 2019

  • Det finns nu en första funktion för att visa senaste händelser på projektets hemsida och i en särskild rapport. De händelser som visas är om projekt byter fas eller status, samt om uppgifter läggs till eller byter status. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • En ny vy under granska tid visar avvikelser i rapporterad tid för att det skall bli enkelt att se vilken tid som inte har rapporterats in en viss period. Man kan exempelvis filtrera fram alla personer på en viss avdelning som har ett periodsaldo under ett visst värde för att se vilka dagar som personerna missat att registrera tid på.
  • Möjligheten att hantera dokument via en ansluten nätverksdisk har förfinats genom förbättrad prestanda och förenklad inloggning.
  • Man kan nu spara filer direkt från Microsoft Outlook till en nätverksansluten disk.
  • Redigering av dokument med Microsoft Office är nu möjligt även då inloggning sker med SSO.
  • Projektportföljvyn har kompletterats med ett projektledarfilter.
  • Uppgifternas fält för beskrivning har ökats.
  • Rapporten Sammanställning ekonomi har förbättrats så att man nu kan se intäkter för en viss avdelning samlat både för projektfakturor och avtalsfakturor.
  • En ny rapport (Budgetplan / utfall) har lagts till för att visa budget och utfall för tid och kostnader per projektaktivitet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar