Uppdateringar Oktober 2019

  • Tidplansöversikten har utvecklats vidare med grupperingar, färger och utskrift till pdf.
  • En ny behörighet har skapats ”Resurshanterare”. En användare kan då ges tillgång till Resursschemat för att se resurser.
  • Man kan nu redigera uppgiftsdatum i projektets uppgiftlista direkt i huvudvyn.
  • Under Alla uppgifter kan man nu filtrera på flera personer samtidigt.
  • Man kan nu skapa fakturor grupperat på produkt och aktivitet.
  • Vi har lagt till kundansvarig på kunder.
  • Det går att aktivera en funktion för att hantera försäljningsdatum för delar i projekt (både fasta priser och löpande räkning) för att få en försäljningsuppföljning per månad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Tidrapporteringens veckovy har kompletterats med detaljerad information om varje rapporterad rad.
  • För överföringen av kostnader från Fortnox använder vi nu SIE för kostnadsimport och läser därmed in även ändrade transaktioner under bokföringsåret. Man kan också välja vilket bokföringsår man vill föra över kostnader från.
  • Ytterligare tidrapporter finns nu tillgängliga i projektets rapportflik.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar