Uppdateringar November 2019

Uppdateringar genomförda under november driftsätts inom kort:

  • I planeringstavlan visas nu information om milstolpe och projektaktivitet om man håller musen över en uppgift. Det går även att navigera direkt till uppgiften.
  • Tidrapporter kan nu visas i ett tidkort där personens arbetstid för månaden visas dag för dag för alla projekt samt frånvarokategorier.
  • Det går nu att kopiera avtal.
  • Rapporten Tillgänglig tid visas nu även under huvudmenyn Resurser.
  • En ny tidrapport finns tillgänglig för analys inne i projektet. Man kan välja filtrera, välja kolumner och gruppera.
  • Projektdeltagare kan nu även se länken till statusrapporter historik på projektets hemsida. Tidigare såg de endast den aktuella statusrapporten.
  • Det går nu att aktivera en funktion för att hantera olika internkostnader för personer i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar