Uppdateringar December 2019

  • En ny startsida visar en lista med aktuella projekt och uppgifter.
  • Vyerna mina projekt och projektportfölj har kompletterats med ett flervalsfilter för kund.
  • Rapporten för budgetuppföljning har kompletterats med ett filter på avsedd period.
  • Man kan nu begränsa attest av tid per avdelning. En användare kan ges avdelningsbehörighet på en eller flera avdelningar och ges attesträtt för personer på dessa.
  • Kalender med frånvarodagar har lästs in för 2020.
  • Personer kan nu har olika internkostnad i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna inställning.
  • Export av fakturor till Visma har förbättrats för att hantera vissa teckenkoder.
  • Prisindex kan nu redigeras för avtal. Detta styr hur priser räknas upp för fakturor baserat på avtalen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar