Uppdateringar Januari 2020

Under Januari och början av februari har följande uppdateringar gjorts.

 • Stöd för automatisk inloggning via ADFS. Detta innebär att siten kan konfigureras för automatisk inloggning från Windows genom Active Directory Federation Services. Stöd finns även för att automatiskt skapa användarkonton, sk ”provisionering”. Kontakta ProjectCompanion om du är intresserad av funktionen.
 • Kryptering av lösenord görs nu automatiskt för alla användare. Valet att skicka ut lösenord direkt till användare har inaktiverats helt. Användaren får istället välja sitt eget lösenord vid inloggningen.
 • Prestandaoptimering av tidrapportering och tidrapporter har gjorts för att kunna hantera stora datavolymer.
 • En ny tidrapport (Sammanställning tid) inne i projektets rapportflik visar en sammanställning av tid per användare, aktivitet, milstolpe, projektaktivitet och tidsperiod.
 • Redigering av personers flexsaldo och avvikande arbetstider har förenklats genom fler filter.
 • En ”självservice”-funktion kan aktiveras så att alla personer själva kan välja vilka projekt de vill kunna delta i och registrera tid. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten för uppföljning av bokade resurser jämfört med arbetad tid har kompletterats så att det blir lättare att se hur resurser har bokats och används i olika tidsperioder.
 • Kunder kan nu inaktiveras. Detta görs i redigeringen av kundinformationen genom att kryssa ur rutan ”Aktiv”.
 • Användare kan nu raderas. Inaktivera först användarkontot och gå därefter in på fliken Inaktiverade användare och välj radera.
 • Avtal kan nu raderas. Välj Radera inne i avtalet.
 • Planeringstavlan har optimerats prestandamässigt.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar