Uppdateringar februari 2020

Följande uppdateringar har genomförts.

  • Kostnader kan nu kopplas till projektplanens projektaktiviteter för att möjliggöra uppföljning av budgeterade kostnader per projektaktivitet. Kostnaden redigeras från Mina kostnader. Dubbelklicka på kostnaden och välj projektaktivitet.
  • En ny rapport (Kostnadsbudget och utfall per projektaktivitet) i projektets rapportsektion visar budget och utfall per milstolpe / projektaktivitet. Det går även att visa kostnadstyp och kostnadsgrupp i rapporten.
  • Rapporten Kostnader i projektet har kompletterats med projektaktivitet för att det skall vara enkelt att se om det finns kostnader som inte kategoriserats efter projektaktivitet.
  • Avtalsfaktureringen har kompletterats med rubriker för avtalsraderna.
  • Exporten i rapporter med kolumnval har begränsats till valda kolumner.
  • Tidrapportens veckovy visar nu personens flexsaldo vid senast stängda period eller senast inskickade vecka förutom dagens flexsaldo.
  • Rapporterad tid visas nu som timmar och minuter istället för decimalt i veckovyns sidfot.
  • Attestfunktionen har förenklats genom att man kan godkänna och öppna veckor direkt från fliken Flexsaldo i Granska tid. Klicka på veckan för att godkänna eller öppna.
  • Administratörer kan nu även skicka in veckor åt andra personer för att de skall hamna i attestflödet. Klicka på veckan i Flexsaldovyn under Granska tid.

Posted in Nyheter, Programuppdateringar