Uppdateringar Mars 2020

  • Dokumentändringar visas nu i ändringsloggen och i rapporten senaste händelser. Det går att filtrera fram och söka vilka dokument som har ändrats.
  • Man kan nu ange en beskrivning för målområden. Denna visas i sammanställningen över målområden och projekt.
  • Rapporten Lönsamhet har kompletterats med resultat per arbetad timme och projektets marginal.
  • Det går nu att välja att visa kundnummer i val av kund för ett projekt. Detta är bra om man har många kunder med liknande namn. Kontakta ProjectCompanion för att göra denna inställning.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar