Uppdateringar April 2020

Under april genomfördes följande uppdateringar:

  • Aktuella uppgifter har kompletterats med en händelselogg som kan visas på projektets hemsida.
  • En person kan nu se sitt eget tidkort i veckovyn för tidrapportering under Alternativ. Detta för att enkelt kunna se vilka projekt man arbetat på olika dagar under en månad.
  • En ny rapport visar arbetskostnader för projekt baserat på personernas internkostnader. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
  • Dokument som raderas sparas nu i en ”papperskorg” i bakgrunden.
  • Behörigheten Resurshanterare har kompletterats så att det går att ”zooma in” och se vilka projekt och projektledare som har bokat en viss resurs.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar