Uppdateringar Maj 2020

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

  • Projektstatusrapporterna under Rapporter har förbättrats genom ett större urval av fält som dessutom har flervalsmöjlighet. Valda filter sparas per användare.
  • Länkar i projekt följer nu med från projektmallen när man startar nya projekt.
  • En systeminställning har införts för hur tidrapportering sker på projektaktiviteter. Detta kan sedan justeras i de enskilda projekten (under fliken Aktiviteter i projektinformationen). Man kan ställa in att projektaktiviteter skall kunna väljas, att projektaktivitet måste väljas, eller att de skall döljas helt. Detta är för att det skall gå att anpassa tidrapporteringen till projektets komplexitet.
  • Det går nu att välja om det skall vara möjligt att ändra på arbetstiden under granska tid. Normalt går det bara att justera den debiterbara tiden i denna vy. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna inställning.
  • Projektets hemsida kan nu visa senast ändrade dokument. Funktionen aktiveras via länken ”visa eller dölj sektioner i hemsidan”.
  • Kostnader kan nu läsas in automatiskt direkt från ekonomisystemet. Kontakta ProjectCompanion för att sätta upp kopplingen.
  • Förval kan nu sättas för organisationsroll och avdelning genom att kryssa i Standard. Detta påverkar nya användarkonton.
  • Användare med behörighet Ledning kan redigera resurser i Resursschemat.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar