Uppdatering av hemsidan

ProjectCompanions externa hemsida på webben kommer att hittas under www.projectcompanion.com. Denna hemsida (projectcompanion.se) kommer att finnas kvar under en tid men vi går över till att publicera både på svenska och engelska på den nya hemsidan. Språket som visas beror på webbläsarens språkinställning men man kan även byta språk mellan svenska och engelska uppe till höger på hemsidan.

Posted in Nyheter