Blog Archives

Uppdatering av hemsidan

ProjectCompanions externa hemsida på webben kommer att hittas under www.projectcompanion.com. Denna hemsida (projectcompanion.se) kommer att finnas kvar under en tid men vi går över till att publicera både på svenska och engelska på den nya hemsidan. Språket som visas beror

See more ›

Posted in Nyheter

GDPR: Standardavtalsklausuler ersätter Privacy Shield

Under sommaren har EU-kommissionen ogiltigförklarat Privacy Shield för överföring av personuppgifter till tredje land. ProjectCompanions har för vissa tjänster hänvisat till denna mekanism för överföring av personuppgifter och detta påverkar därför avtalen med flera av våra kunder. Vi använder de

See more ›

Posted in Driftsinfo, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Juni 2020

Under Juni har följande uppdateringar gjorts: Designen har ensats för sammanställningssidan. Sorteringen i projektplanen har uppdaterats så att projektaktiviteternas ordning tar hänsyn till namnet om projektaktiviteter startar på samma datum. Användare som har rollen Resurshanterare kan nu se sidan ”Mina

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2020

Under maj har följande uppdateringar gjorts: Projektstatusrapporterna under Rapporter har förbättrats genom ett större urval av fält som dessutom har flervalsmöjlighet. Valda filter sparas per användare. Länkar i projekt följer nu med från projektmallen när man startar nya projekt. En

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2020

Under april genomfördes följande uppdateringar: Aktuella uppgifter har kompletterats med en händelselogg som kan visas på projektets hemsida. En person kan nu se sitt eget tidkort i veckovyn för tidrapportering under Alternativ. Detta för att enkelt kunna se vilka projekt

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2020

Dokumentändringar visas nu i ändringsloggen och i rapporten senaste händelser. Det går att filtrera fram och söka vilka dokument som har ändrats. Man kan nu ange en beskrivning för målområden. Denna visas i sammanställningen över målområden och projekt. Rapporten Lönsamhet

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Säkerhetsuppdatering

Vi har ikväll kl 21:00 genomfört en kritisk säkerhetsuppdatering för att uppdatera till de senaste krypteringsstandarderna i våra integrationer till andra system. Systemet startades om efter uppdateringen. Vi ber om ursäkt om denna omstart kom olägligt.

Posted in Driftsinfo, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar februari 2020

Följande uppdateringar har genomförts. Kostnader kan nu kopplas till projektplanens projektaktiviteter för att möjliggöra uppföljning av budgeterade kostnader per projektaktivitet. Kostnaden redigeras från Mina kostnader. Dubbelklicka på kostnaden och välj projektaktivitet. En ny rapport (Kostnadsbudget och utfall per projektaktivitet) i

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2020

Under Januari och början av februari har följande uppdateringar gjorts. Stöd för automatisk inloggning via ADFS. Detta innebär att siten kan konfigureras för automatisk inloggning från Windows genom Active Directory Federation Services. Stöd finns även för att automatiskt skapa användarkonton,

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2019

En ny startsida visar en lista med aktuella projekt och uppgifter. Vyerna mina projekt och projektportfölj har kompletterats med ett flervalsfilter för kund. Rapporten för budgetuppföljning har kompletterats med ett filter på avsedd period. Man kan nu begränsa attest av

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar