Blog Archives

Uppdateringar November 2019

Uppdateringar genomförda under november driftsätts inom kort: I planeringstavlan visas nu information om milstolpe och projektaktivitet om man håller musen över en uppgift. Det går även att navigera direkt till uppgiften. Tidrapporter kan nu visas i ett tidkort där personens

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2019

Tidplansöversikten har utvecklats vidare med grupperingar, färger och utskrift till pdf. En ny behörighet har skapats ”Resurshanterare”. En användare kan då ges tillgång till Resursschemat för att se resurser. Man kan nu redigera uppgiftsdatum i projektets uppgiftlista direkt i huvudvyn.

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2019

Det finns nu en första funktion för att visa senaste händelser på projektets hemsida och i en särskild rapport. De händelser som visas är om projekt byter fas eller status, samt om uppgifter läggs till eller byter status. Kontakta ProjectCompanion

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Tillfällig driftstörning

Under natten den 6 september gjordes ett planerat underhållsarbete i infrastrukturen för servermiljön för host5. I samband med detta startades servern om. Några kunddatabaser blev inte automatiskt tillgängliga efter omstarten. Vi aktiverade först alla kunddatabaser där en kund hörde av

See more ›

Posted in Driftsinfo

Uppdateringar augusti 2019

Under slutet av augusti har följande ytterligare uppdateringar gjorts: I rapporten för målområden kan man nu välja att endast visa målområden och dölja projekten för att kunna lyfta fram vilka målområden som finns. I tidplansöversikten visas nu endast det valda

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren: Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik. Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal. Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2019

Under maj har följande uppdateringar gjorts: Det går nu att kopiera en länk till en fil och exempelvis skicka som e-postmeddelande. Högerklicka på filen och välj Kopiera länk till fil. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande. Obs att man

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Arbeta med dokument från Windows Utforskaren

Man kan koppla upp en nätverksdisk i Windows Utforskaren och se de projekt man driver som dokumentkataloger i Utforskaren. Det blir då möjligt att använda funktioner för att kopiera, klippa och klistra, radera och skapa nya dokument. Man kan även

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2019

Följande uppdateringar genomfördes under april 2019: Filter för projektledare har införts i Granska tid och Skapa fakturor. Inaktiverade användarkonton inkluderas inte längre i rapporten över debiteringsgrad. Filtreringsalternativet Land döljs nu om det endast finns ett land i listan. Flerval har

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2019

Vi har under mars gjort följande förbättringar: Exportfil av fakturor till Vismas .xif format. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen. Integrationen till Fortnox har kompletterats med flera inställningar på kunden för val av faktureringsmetod (utskrift, e-post eller e-faktura). Det går

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar