Blog Archives

Uppdateringar November 2019

Uppdateringar genomförda under november driftsätts inom kort: I planeringstavlan visas nu information om milstolpe och projektaktivitet om man håller musen över en uppgift. Det går även att navigera direkt till uppgiften. Tidrapporter kan nu visas i ett tidkort där personens

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2019

Under februari gjordes följande uppdateringar: Kostnadspåslag kan nu hanteras på tre olika sätt beroende på en systeminställning. Man kan 1) dölja påslaget och inkludera det direkt i beloppet, 2) visa påslaget i % i radtexten på fakturaraden, eller 3) visa

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2018

Under Augusti och September har följande uppdateringar gjorts: Redigering av Office dokument (Word, Excel och PowerPoint) kan nu göras genom att högerklicka på filen och välja Redigera med… Notera att en förutsättning är att applikationen finns installerad på datorn. Versionshistorik

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

GDPR Information

Trygghet är grundläggande vid användning av webbaserade tjänster som ProjectCompanion. Det är därför mycket viktigt för oss att vara tydliga på hur vi hanterar personuppgifter. Som en del av dataskyddsförordningen (GDPR) skall det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal som tydliggör vår relation och

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter

Uppdateringar Maj-Juni 2016

Projektschemat kan nu filtreras på projektledare. Projektschemat kan visa projektens milstolpar för att få översikt över projektportföljens kritiska tidpunkter. Projektbeställningsformuläret har förstorats för att göra det lättare att skriva in längre text när projektet startas. En återställningsfunktion för lösenord finns nu

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2016

Dokumenträttigheter kan nu sättas per projekt och användare. Rättigheterna sätts under projetets lista med Projektdeltagare. Välj Visa dokumenträttigheter och kryssa i relevanta rättigheter per användare. Projektets budgetramar kan kategoriseras efter budgettyp, tex driftsbudget och investeringsbudget. Kontakta ProjectCompanion om du vill

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Integration med lön

För att integrera med lönesystemet krävs en lista på lönekategorier från lönesystemet. De olika lönekategorierna läggs upp i ProjectCompanion genom menyn Administration, Lönekategorier. Filen exporteras sedan från menyn Tidrapport, Löneunderlag. Kontakta ProjectCompanion för vidare information.

Tagged with: ,
Posted in Ingen kategori