Blog Archives

Uppdateringar September 2019

Det finns nu en första funktion för att visa senaste händelser på projektets hemsida och i en särskild rapport. De händelser som visas är om projekt byter fas eller status, samt om uppgifter läggs till eller byter status. Kontakta ProjectCompanion

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar augusti 2019

Under slutet av augusti har följande ytterligare uppdateringar gjorts: I rapporten för målområden kan man nu välja att endast visa målområden och dölja projekten för att kunna lyfta fram vilka målområden som finns. I tidplansöversikten visas nu endast det valda

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren: Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik. Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal. Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2019

Under maj har följande uppdateringar gjorts: Det går nu att kopiera en länk till en fil och exempelvis skicka som e-postmeddelande. Högerklicka på filen och välj Kopiera länk till fil. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande. Obs att man

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Arbeta med dokument från Windows Utforskaren

Man kan koppla upp en nätverksdisk i Windows Utforskaren och se de projekt man driver som dokumentkataloger i Utforskaren. Det blir då möjligt att använda funktioner för att kopiera, klippa och klistra, radera och skapa nya dokument. Man kan även

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2019

Följande uppdateringar genomfördes under april 2019: Filter för projektledare har införts i Granska tid och Skapa fakturor. Inaktiverade användarkonton inkluderas inte längre i rapporten över debiteringsgrad. Filtreringsalternativet Land döljs nu om det endast finns ett land i listan. Flerval har

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2019

Vi har under mars gjort följande förbättringar: Exportfil av fakturor till Vismas .xif format. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen. Integrationen till Fortnox har kompletterats med flera inställningar på kunden för val av faktureringsmetod (utskrift, e-post eller e-faktura). Det går

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2019

Under februari gjordes följande uppdateringar: Kostnadspåslag kan nu hanteras på tre olika sätt beroende på en systeminställning. Man kan 1) dölja påslaget och inkludera det direkt i beloppet, 2) visa påslaget i % i radtexten på fakturaraden, eller 3) visa

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2019

Under slutet av januari gjordes följande uppdateringar: Planeringstavlan är nu tillgänglig för alla användare under menyn Uppgifter, med begränsning till de uppgifter man själv är ansvarig för. Rapporten med debiteringsgrad har kompletterats med en exportfunktion som även inkluderar organisationsroll. En

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2018

Några av de förbättringar vi gjorde under december uppdaterades i mitten av januari: Det har blivit lättare att lägga till uppgifter i ett projekt genom att man kan klicka på Lägg till uppgift direkt i anslutning till projektaktiviteten i Projektets

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar