Blog Archives

Uppdateringar November 2018

Under november gjordes följande uppdateringar: Projektkostnader som vidarefaktureras specificeras nu med påslag på fakturan. Detta görs som en negativ rabatt. Rabatterna följer med till Fortnox enligt samma princip. Man kan nu redigera beloppen för enskilda kostnadsposter på fakturan och uppdatera

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2018

Under oktober har följande uppdateringar gjorts: Projektstatusrapporter visas nu för användare under menyn Projekt, Projektrapporter, fliken Projektstatus. Projektstatusrapporterna har förbättrats layoutmässigt så att mer information får plats. Konton som har behörighet Kund har begränsats ytterligare så att information som ej

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2018

Under Augusti och September har följande uppdateringar gjorts: Redigering av Office dokument (Word, Excel och PowerPoint) kan nu göras genom att högerklicka på filen och välja Redigera med… Notera att en förutsättning är att applikationen finns installerad på datorn. Versionshistorik

See more ›

Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Juni 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Juni. Dessa kommer att uppdateras under midsommarhelgen i zon 2 och efter semestern i övriga zoner. Uppdateringarna är genomförda. Om en projektbild har laddats upp till projektet under Projektinformation så visas bilden i listorna Mina

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2018

Under maj har följande uppdateringar gjorts: Varje användare måste nu godkänna hanteringen av personuppgifter. Detta görs vid första inloggningen eller när hanteringen av personuppgifter uppdaterats. Vid utskrift av faktura kan man nu välja om man skall skriva ut faktura, fakturaspecifikation

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2018

Under April har följande uppdateringar gjorts: Tidplansöversikt med Gantt-schema för flera projekt med många filtermöjligheter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen. Ny rapport med kostnadsbudget och utfall per månad. Rapporten ligger i projektets flik för Projektstatus. Välj rapporttyp “Kostnadsbudget och

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Mars: Flervalsfilter för projektstatus har införts i projektöversikterna så att det skall vara enkelt att välja ut flera statusar och exempelvis exkludera avslutade projekt eller projektförslag. Projektschemat har förtydligats så att milstolpar visas med olika

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2018

Följande uppdateringar har gjorts under februari 2018: Kanbankorten / uppgifterna har fått en designöversyn för att öka tydligheten när man tittar på uppgiftstavlan och uppgiftslistan i projektet. Dokumentkataloger kan nu laddas ned som zip-arkiv. Högerklicka på en projektkatalog i projektets

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2018

Under Januari har följande uppdateringar gjorts: Man kan nu skapa projekt enkelt genom att endast ange ett projektnamn. Övrig information hämtas automatiskt och kan ändras senare. Denna möjlighet att skapa snabbprojekt finns i vyn Sammanställning som kan sättas till startsida

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2017

Följande uppdateringar har gjorts under december: Det har blivit lättare att registrera tid genom att projektet behålls när man trycker Spara så att man enkelt kan registrera ytterligare tid. Man kan även effektivisera uppgiftsregistreringen genom att trycka Spara utan att

See more ›

Posted in Nyheter, Programuppdateringar