Produkter

ProjectCompanion är ett kraftfullt webbaserat verktyg för att hantera program, projektportföljer och projekt.

Man kan börja att samverka i ett enskilt projekt eller lägga upp samtliga projekt i portföljen för att skapa överblick. Man kan även arbeta på en strategisk nivå med program och initiativ där flera projekt styrs samlat mot överordnade mål.

Det finns en operativ del för att stödja genomförandet av projekt, och en affärsorienterad del där tid och kostnader hanteras.

Systemet konfigureras efter verksamhetens behov och moduler kan slås av och på efter behov baserat på organisationens projektmognad.

ProjectCompanion ger stöd under införandet med systematiska metoder och kvalificerade tjänster.

levels

 • Projektportfölj
 • Projektplanering
 • Dokumenthantering
 • Kommunikation
 • Ärendehantering
 • Tid och kostnader
 • Statusrapportering
 • Fakturering
 • Resursplanering
 • Programstyrning
 • Kvalificerad styrning (EVM)