Affärsorienterad projekthantering

ProjectCompanion stödjer affärsorienterad projekthantering. Du kan följa upp tid och kostnader och fakturera dina kunder.

Det är enkelt att budgetera tid och kostnader och följa upp resultatet med nyckeltal. Det innebär att du snabbt får feedback och prognoser för exempelvis sluttid och slutkostnad medan du fortfarande kan göra något åt situationen. Om du ofta genomför projekt mot fasta priser eller budget är detta naturligtvis en väsentlig funktion.

Tidrapporteringen är kraftfull och du kan följa upp tid per person, projekt, kund, aktivitet, lönekategori, timtaxa, avdelning, land, etc. Du får enkelt nyckeltal som debiteringsgrad per månad och debiterat per person.

Om du fakturerar eller interndebiterar dina kunder kan du använda faktureringsfunktionerna i ProjectCompanion. Fakturaunderlaget och fakturaspecifikationerna sammanställs per kund eller projekt. Det går även att föra över fakturorna direkt till exempelvis Fortnox för utskrift och bokföring. Det innebär att verksamheten har kontroll på projekt och fakturaunderlag och att det blir en effektiv överföring till ekonomifunktionen.

För att få översikt över budgetläget kan man följa upp budgetram, planerat, rapporterat, återstår och prognos. Det går även att gruppera projekt i program eller initiativ och därmed få uppföljning av en hel grupp av projekt, exempelvis vid kostsamma förändringsarbeten eller omfattande kundleveranser.

Funktioner

  • Budget och utfall
  • Tidrapportering
  • Kostnader och utlägg
  • Fakturering
  • Ekonomiintegration
  • Löneunderlag
  • Programstyrning
  • Nyckeltal för tid och kostnad
  • Ändringshantering

Sammantaget är ProjectCompanion ett “affärsprojektsystem” som strukturerat hjälper dig att hålla koll på dina tjänsteleveranser.