Enkel projekthantering

Att driva ett projekt är en utmaning – att driva många projekt samtidigt är ännu svårare. Då behövs det ett verktyg som kan ge överblick för prioritering och samordning, en strukturerad process för genomförandet och information i realtid så att du snabbt kan korrigera kursen.

ProjectCompanion är utvecklat för att stödja hantering av många projekt. Du får enkelt översikt över projekt per kund, projekttyp, avdelning och status. Du kan filtrera fram de projekt du vill fokusera på, exempelvis inför ett möte. Vilka kundprojekt är på gång på Göteborgskontoret? Vilka projekt är kritiska i hela verksamheten? Vilka är våra största utvecklingsprojekt?Med information om samtliga projekt kan du enkelt lyfta diskussionen om vad som är mest prioriterat.

Med ett klick når du sedan projektbeskrivning, mål, milstolpar och de senaste nyheterna i projektet.Med hjälp av mallar för olika typer av projekt kan du effektivisera arbetet. Du slipper uppfinna hjulet i varje projekt. Du väljer mall när du startar projektet och får då automatiskt milstolpar för kontroll, projektets huvudaktiviteter samt en lista med uppgifter som fördelas ut på olika personer. Du får hjälp att hålla tidplanen och kan säkerställa att inget ramlar mellan stolarna. Du kan leverera i tid och med hög kvalitet.

ProjectCompanion har förstås också dokumenthanteringsfunktioner där du kan dela dokument i projektgruppen. Man kan checka in och checka ut filer så att det blir enkelt att hålla reda på senaste versionen.

Operativ projekthantering med ProjectCompanion ger dig översikt, struktur, kvalitetssäkring och kommunikation.

Funktioner

  • Projektöversikt
  • Projektportfölj
  • Projektplanering
  • Dokument
  • Ärendehantering
  • Projektdagbok
  • Kommunikation

Du lägger upp projekt baserat på en företagsanpassad projektmall och utbildningen till användarna innehåller funktioner som är enkla att komma igång med.