Priser

Obegränsat antal projekt i samtliga versioner. Kom igång direkt genom att skapa ett gratiskonto.

FUNKTIONER ENKEL START BASIC BUSINESS ENTERPRISE
Operativa funktioner
Projektportfölj check check check check check
Projektplanering check check check check
Dokumenthantering check check check check check
Projektnoteringar check check check check check
E-postnotifiering check check check check check
Uppgifter / Kanban check check check check
Statusrapportering check check check
Projektmodell check check check
Affärsorienterade funktioner
Tidrapport / attest check check
Kostnader och utlägg check check
Resursplanering check check
Fakturering check check
Löneunderlag check check
Ekonomirapporter check
Programstyrning check
Portföljrapporter check
Resultatvärdemetoden (EVM) check
Integration check
Support och pris
Support via telefon, e-post och webb Filmer och FAQ Filmer och FAQ check check check
Pris per användare
och månad
49 kr 79 kr 199 kr 249 kr Offert

Kontakta oss via telefon (08 – 744 22 80), eller skicka in din beställning via e-post. Ange organisationsnummer, er primära kontaktperson samt vilka tjänster ni önskar beställa. Välkommen!

Tjänsterna inkluderar drift, kryptering av webbkommunikationen (SSL), backup och support. Våra kommersiella tjänster beskrivs närmare i  avtalsvillkoren. Fakturering sker kvartalsvis i förskott. För pappersfaktura tillkommer faktureringsavgift om 29 kr per faktura. Priser är angivna exklusive moms. Dokumentlagring utöver 1GB: 39 kr/GB/mån. Påminnelseavgift: 50 kr. Avtalet löper 12 månader i taget med 3 månaders uppsägningstid.