Verksamhetsstyrning

ProjectCompanion ger dig stöd att styra verksamhetens prioriterade satsningar och initiativ. Du skapar portföljer och program med grupper av projekt som du sedan kan följa upp som en helhet. Ledningen får direkt feedback när det gäller genomförandet av kritiska program. De får örnkoll på det ekonomiska läget med budget, utfall, prognoser och nyckeltal för produktivitet och hastighet. De får även projektledarnas statusrapporter med exempelvis tid, kostnad, kvalitet, resurser och risker och sammanfattande lägeskommentar. Dessutom finns prioriterade ärenden som kräver ledningens uppmärksamhet samlade. Detta kan vara risker, problem, ändringar eller beroenden till andra projekt.På kort tid får ledningen kontroll på läget och underlag för att fatta beslut. Det går förstås att borra sig ned i detaljerna i varje projekt i gruppen för att titta närmare på projektplan, dokument, ärenden eller projektdagbok.

ProjectCompanion är en lösning för att prioritera, planera, genomföra och följa upp verksamhetens strategi och kritiska satsningar.

Funktioner

  • Program / projektgrupper
  • Projektportföljer
  • Projektmodell
  • Statusrapporter
  • Programbudget
  • Kostnadsprognos
  • Nyckeltal för tid och kostnad
  • Ändringshantering
  • Riskhantering
  • Eskalering av issues

Med ProjectCompanion kan du tydliggöra strategiskt prioriterade satsningar och följa upp både på programnivå och projektnivå. Du får alltså både stöd för översikt och praktiskt genomförande.