Kundgrupper

ProjectCompanion har erfarenhet från många olika branscher och olika länder.

Vi har två primära kundgrupper. Den ena är större organisationer som driver många utvecklingsprojekt eller leveransprojekt. Den andra är konsultorienterade organisationer där själva kärnverksamheten bedrivs i projektform.

Våra kunder vill ofta åstadkomma en affärsorientering av projekten. Det handlar om affärskritiska utvecklings- eller leveransprojekt och det finns begränsade resurser i verksamheten att driva projekten. Det blir alltså väsentligt att hushålla med resurserna och maximera avkastningen på projektarbetet.