You're in all Blogs Section

Säkerhetsuppdatering

Vi har ikväll kl 21:00 genomfört en kritisk säkerhetsuppdatering för att uppdatera till de senaste krypteringsstandarderna i våra integrationer till andra system. Systemet startades om efter uppdateringen. Vi ber om ursäkt om denna omstart kom olägligt.

Posted in Driftsinfo, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar februari 2020

Följande uppdateringar har genomförts.

 • Kostnader kan nu kopplas till projektplanens projektaktiviteter för att möjliggöra uppföljning av budgeterade kostnader per projektaktivitet. Kostnaden redigeras från Mina kostnader. Dubbelklicka på kostnaden och välj projektaktivitet.
 • En ny rapport (Kostnadsbudget och utfall per projektaktivitet) i projektets rapportsektion visar budget och utfall per milstolpe / projektaktivitet. Det går även att visa kostnadstyp och kostnadsgrupp i rapporten.
 • Rapporten Kostnader i projektet har kompletterats med projektaktivitet för att det skall vara enkelt att se om det finns kostnader som inte kategoriserats efter projektaktivitet.
 • Avtalsfaktureringen har kompletterats med rubriker för avtalsraderna.
 • Exporten i rapporter med kolumnval har begränsats till valda kolumner.
 • Tidrapportens veckovy visar nu personens flexsaldo vid senast stängda period eller senast inskickade vecka förutom dagens flexsaldo.
 • Rapporterad tid visas nu som timmar och minuter istället för decimalt i veckovyns sidfot.
 • Attestfunktionen har förenklats genom att man kan godkänna och öppna veckor direkt från fliken Flexsaldo i Granska tid. Klicka på veckan för att godkänna eller öppna.
 • Administratörer kan nu även skicka in veckor åt andra personer för att de skall hamna i attestflödet. Klicka på veckan i Flexsaldovyn under Granska tid.

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2020

Under Januari och början av februari har följande uppdateringar gjorts.

 • Stöd för automatisk inloggning via ADFS. Detta innebär att siten kan konfigureras för automatisk inloggning från Windows genom Active Directory Federation Services. Stöd finns även för att automatiskt skapa användarkonton, sk ”provisionering”. Kontakta ProjectCompanion om du är intresserad av funktionen.
 • Kryptering av lösenord görs nu automatiskt för alla användare. Valet att skicka ut lösenord direkt till användare har inaktiverats helt. Användaren får istället välja sitt eget lösenord vid inloggningen.
 • Prestandaoptimering av tidrapportering och tidrapporter har gjorts för att kunna hantera stora datavolymer.
 • En ny tidrapport (Sammanställning tid) inne i projektets rapportflik visar en sammanställning av tid per användare, aktivitet, milstolpe, projektaktivitet och tidsperiod.
 • Redigering av personers flexsaldo och avvikande arbetstider har förenklats genom fler filter.
 • En ”självservice”-funktion kan aktiveras så att alla personer själva kan välja vilka projekt de vill kunna delta i och registrera tid. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten för uppföljning av bokade resurser jämfört med arbetad tid har kompletterats så att det blir lättare att se hur resurser har bokats och används i olika tidsperioder.
 • Kunder kan nu inaktiveras. Detta görs i redigeringen av kundinformationen genom att kryssa ur rutan ”Aktiv”.
 • Användare kan nu raderas. Inaktivera först användarkontot och gå därefter in på fliken Inaktiverade användare och välj radera.
 • Avtal kan nu raderas. Välj Radera inne i avtalet.
 • Planeringstavlan har optimerats prestandamässigt.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2019

 • En ny startsida visar en lista med aktuella projekt och uppgifter.
 • Vyerna mina projekt och projektportfölj har kompletterats med ett flervalsfilter för kund.
 • Rapporten för budgetuppföljning har kompletterats med ett filter på avsedd period.
 • Man kan nu begränsa attest av tid per avdelning. En användare kan ges avdelningsbehörighet på en eller flera avdelningar och ges attesträtt för personer på dessa.
 • Kalender med frånvarodagar har lästs in för 2020.
 • Personer kan nu har olika internkostnad i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna inställning.
 • Export av fakturor till Visma har förbättrats för att hantera vissa teckenkoder.
 • Prisindex kan nu redigeras för avtal. Detta styr hur priser räknas upp för fakturor baserat på avtalen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar November 2019

Uppdateringar genomförda under november driftsätts inom kort:

 • I planeringstavlan visas nu information om milstolpe och projektaktivitet om man håller musen över en uppgift. Det går även att navigera direkt till uppgiften.
 • Tidrapporter kan nu visas i ett tidkort där personens arbetstid för månaden visas dag för dag för alla projekt samt frånvarokategorier.
 • Det går nu att kopiera avtal.
 • Rapporten Tillgänglig tid visas nu även under huvudmenyn Resurser.
 • En ny tidrapport finns tillgänglig för analys inne i projektet. Man kan välja filtrera, välja kolumner och gruppera.
 • Projektdeltagare kan nu även se länken till statusrapporter historik på projektets hemsida. Tidigare såg de endast den aktuella statusrapporten.
 • Det går nu att aktivera en funktion för att hantera olika internkostnader för personer i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2019

 • Tidplansöversikten har utvecklats vidare med grupperingar, färger och utskrift till pdf.
 • En ny behörighet har skapats ”Resurshanterare”. En användare kan då ges tillgång till Resursschemat för att se resurser.
 • Man kan nu redigera uppgiftsdatum i projektets uppgiftlista direkt i huvudvyn.
 • Under Alla uppgifter kan man nu filtrera på flera personer samtidigt.
 • Man kan nu skapa fakturor grupperat på produkt och aktivitet.
 • Vi har lagt till kundansvarig på kunder.
 • Det går att aktivera en funktion för att hantera försäljningsdatum för delar i projekt (både fasta priser och löpande räkning) för att få en försäljningsuppföljning per månad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Tidrapporteringens veckovy har kompletterats med detaljerad information om varje rapporterad rad.
 • För överföringen av kostnader från Fortnox använder vi nu SIE för kostnadsimport och läser därmed in även ändrade transaktioner under bokföringsåret. Man kan också välja vilket bokföringsår man vill föra över kostnader från.
 • Ytterligare tidrapporter finns nu tillgängliga i projektets rapportflik.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2019

 • Det finns nu en första funktion för att visa senaste händelser på projektets hemsida och i en särskild rapport. De händelser som visas är om projekt byter fas eller status, samt om uppgifter läggs till eller byter status. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • En ny vy under granska tid visar avvikelser i rapporterad tid för att det skall bli enkelt att se vilken tid som inte har rapporterats in en viss period. Man kan exempelvis filtrera fram alla personer på en viss avdelning som har ett periodsaldo under ett visst värde för att se vilka dagar som personerna missat att registrera tid på.
 • Möjligheten att hantera dokument via en ansluten nätverksdisk har förfinats genom förbättrad prestanda och förenklad inloggning.
 • Man kan nu spara filer direkt från Microsoft Outlook till en nätverksansluten disk.
 • Redigering av dokument med Microsoft Office är nu möjligt även då inloggning sker med SSO.
 • Projektportföljvyn har kompletterats med ett projektledarfilter.
 • Uppgifternas fält för beskrivning har ökats.
 • Rapporten Sammanställning ekonomi har förbättrats så att man nu kan se intäkter för en viss avdelning samlat både för projektfakturor och avtalsfakturor.
 • En ny rapport (Budgetplan / utfall) har lagts till för att visa budget och utfall för tid och kostnader per projektaktivitet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Tillfällig driftstörning

Under natten den 6 september gjordes ett planerat underhållsarbete i infrastrukturen för servermiljön för host5. I samband med detta startades servern om.

Några kunddatabaser blev inte automatiskt tillgängliga efter omstarten. Vi aktiverade först alla kunddatabaser där en kund hörde av sig och därefter alla kunddatabaser som var använda den senaste månaden så att dessa blev tillgängliga.

För att aktivera alla databaser var vi tvungna att köra ett script och i samband med det startades databasmotorn och databasservern om. Slutligen gjordes en automatisk kontroll av att alla databaser var tillgängliga.

Inga data har påverkats av driftstörningen. Vi har funnit problemet som i grunden berodde på att en parameter för att starta upp databaserna var avaktiverad. Detta är nu åtgärdat.

Vi ber om ursäkt för olägenheten.

Kontakta ProjectCompanion på helpme@projectcompanion.com om du har frågor eller fortfarande har problem med att logga in.

Posted in Driftsinfo

Uppdateringar augusti 2019

Under slutet av augusti har följande ytterligare uppdateringar gjorts:

 • I rapporten för målområden kan man nu välja att endast visa målområden och dölja projekten för att kunna lyfta fram vilka målområden som finns.
 • I tidplansöversikten visas nu endast det valda tidsintervallet. Tidigare visades de projekt som låg i den valda perioden med hela planen från och med projektens startdatum, men vi har fått synpunkter på att det gjorde det svårt att fokusera på det som är aktuellt i projekten.
 • En ny modul för portföljplanering har släppts i en första version. I modulen kan man värdera projekten och använda bubbeldiagram för att visualisera projekten. Exempelvis kan projektens bedömda verksamhetsnytta visas på Y-axeln, sannolikheten att lyckas på X-axeln och projektets storlek illustreras med bollens storlek. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera modulen.
 • Redigering av Word, Excel och PowerPoint-dokument vid SSO-inloggning är nu möjligt genom att högerklicka på ett dokument i webbläsaren och välja Redigera… Tidigare var denna funktion endast möjlig vid inloggning med ProjectCompanion-inloggning.
 • Fakturaexporten (xml) innehåller nu även fältet CostCenter på fakturaraderna.
 • I flera ekonomirapporter finns val för värderingsprincip för intäkter och kostnader. En systeminställning har införts för att detta skall vara förvalt. Kontakta ProjectCompanion för att ställa in denna.
 • Rapporten Budget och utfall finns nu i en ny version som utgår ifrån alla planerade projektaktiviteter istället för ifrån budgetramarna för att se budget och utfall. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren:

 • Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik.
 • Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal.
 • Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i projektet.
 • Genvägar till favoriter under rapportsektionen kan nu skapas för att förenkla åtkomst till de mest använda rapporterna.
 • Rapporter har kompletterats med ytterligare filter.
 • Investeringsbudget har lagts till och uppföljning kan nu göras för investeringskonton. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna funktion.
 • Konfigurerbara fält har lagts till för att följa upp kostnader för olika objekt vid integration till ekonomisystem.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar