Historik

ProjectCompanion startade 1999. Det var bröderna Lars Andersson och Martin Andersson som startade företaget och byggde den första produkten, ett projektbaserat tidrapporteringssystem. Martin doktorerade på Handelshögskolan i Stockholm och Lars läste på KTH.

Den första kunden var ABB Financial Consulting. Bröderna anpassade systemet för att stödja kunder som arbetade i flera länder med olika valutor och projekttyper. I takt med att fler kunder hittade ProjectCompanion utvecklades systemet. Martin la fram sin doktorsavhandling “Making a Difference – Project Result Improvement in Organizations” 2005 och bröderna arbetade därefter på heltid med ProjectCompanion.

De flesta kunderna var initialt utländska företag men strategin blev snart att arbeta närmare större organisationer i Sverige. Vi arbetar med svenska företag och offentliga organisationer men har fortsatt internationella kunder.