Personuppgiftsbiträdesavtal

För dig som kund i rollen som personuppgiftsansvarig är det viktigt att du har ett personuppgiftsbiträdesavtal med ProjectCompanion så att det blir tydligt på vilket sätt vi hanterar personuppgifter för din räkning i tjänsten.

Ladda ned vårt personuppgiftsbiträdesavtal och skriv under. Om du vill spara avtalet elektroniskt kan du istället ladda upp personuppgiftsbiträdesavtalet på https://signera.ebox.nu/ och signera med BankID för att få en pdf-version av ditt elektroniskt signerade avtal.

Skicka ditt signerade avtal till legal@projectcompanion.com.

Kontakta Martin Andersson (martin.andersson@projectcompanion.com) om du har frågor.