Tillämpningar

ProjectCompanion är ett mycket flexibelt verktyg som stödjer tillämpningar i olika branscher och på olika nivåer i organisationen. Några vanliga tillämpningar finns kortfattat beskrivna på dessa sidor. Kontakta gärna oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.