Affärsutveckling

Med ProjectCompanion får du översikt över samtliga affärsutvecklingsprojekt i verksamheten. Vilka projekt bedrivs inom olika affärsområden? Vilka mål bidrar projekten till? Hur långt har projekten kommit? Kommer vi att nå målen?

Den stora utmaningen vid strategiska arbeten är ofta att lyckas med genomförandet. Enkel översikt stödjer planering, prioritering, samordning och uppföljning av strategiska satsningar. Med tydligt fokus blir det lättare att lyckas.

Ledningen får översikt och affärsenhetschefer kan tydliggöra vilket förbättringsarbete som bedrivs. Det går även att strukturera och samordna strategiutvecklingen för att stödja utveckling av strategier såväl som genomförande.

ProjectCompanion erbjuder mallar för strategiutveckling och affärsutveckling, vilket gör det mycket enkelt att komma igång med ett strukturerat strategigenomförande.
PC1_480px