IT-avdelningar

Att driva IT-projekt är en stor utmaning. Det gäller att ha god kontakt med beställarna i verksamheten och samtidigt hålla koll på de leverantörer som bidrar i projekten. Vid stora IT-projekt är ProjectCompanion ett kvalificerat stöd för projekt- eller programkontoret, oavsett om det finns på verksamhetssidan eller inom IT.

Vanliga funktioner är projektöversikt, projektmetodik med projektplanering, ärendehantering, dokumentdelning, resursplanering, tidrapportering, riskhantering, statusrapportering, kostnadsprognoser, kostnadsuppföljning och nyckeltal för produktivitet och hastighet.

Vid större förändringar är även möjligheterna att styra program en viktig funktion. Det innebär att man kan gruppera ihop projekt och styra som en helhet. Att byta affärssystem innebär ofta att flera delprojekt drivs och det kan finnas viktiga beroenden mellan projekten. För att nå målen kan man då följa upp programmet som en helhet med status, ekonomi och “top issues” som ledningen behöver besluta om. Det kan vara risker, issues, beroenden eller ändringar som kräver beslut.

Eftersom leverantörer ofta är med och bidrar är det viktigt att de kan komma in och snabbt bli produktiva i projekten. Med ProjectCompanion planeras och budgeteras deras arbete i ProjectCompanion och konsulterna rapporterar tid. Det innebär att det blir enkelt att få koll på vad konsulterna gjort så att man kan stämma av leverantörernas fakturor mot faktiskt genomfört arbete och få kostnadsuppföljning och kostnadsprognoser i realtid. Med strukturerad ändringshantering och avancerade funktioner för prognoser är det möjligt att fånga upp eskalering tidigt.

Med ProjectCompanion får både programkontor och styrgrupper information i realtid som hjälper dem att fatta beslut.