IT-utveckling

Utveckling av IT-system är en ständigt återkommande fråga för oss på ProjectCompanion. Det kan vara att stödja omfattande IT-transformationer med byte av verksamhetens kärnsystem eller mindre utvecklingsprojekt med agil metodik.

I större organisationer stödjer vi verksamhet eller projekt/programkontor med metodik och system för att styra och följa upp projekten. I konsultbaserade organisationer bidrar vi med verksamhetens operativa leveranssystem där kundprojekten drivs.

Normalt är översikt över pågående projekt, statusrapportering, projektplanering, resursplanering, tidrapportering, ärendehantering, riskhantering, dokumentdelning och uppföljning relevanta funktioner i ProjectCompanion. För konsultverksamheter är även fakturering av uppdragen och integration med ekonomisystemet relevant. Det går att driva projekt enligt olika projektmetodiker eller med agil planering. Det går även att kombinera projekt med strukturerade start- och slutfaser med ett antal teambaserade utvecklingsarbeten i genomförandefasen. Om man använder sprintar med användarfall kan dessa poängsättas och delegeras till olika personer för att få en dynamisk utvecklingsfas.

Oavsett om du driver omfattande IT-projekt eller gör kundleveranser är ProjectCompanion ett verktyg för att få översikt och styra projekten på ett genomtänkt sätt.