Produktutveckling

ProjectCompanion ger stöd för att styra utveckling av produkter och tjänster.

Vår bakgrund inom forskning om produktutveckling gör att vi kan vara en partner som bidrar till att utveckla verksamhetens processer. Vi stödjer bland annat utvecklingsprojekt inom IT, industri, medicinteknik och försvarsteknologi.

Ofta används en projektbaserad metodik för att säkerställa produktens affärsmål, tekniska genomförbarhet och produktionsförutsättningar. Fokus ligger ofta på att korta ledtiden och öka kvalitet och lönsamhet. Vi tar fram metodiken tillsammans med personer i verksamheten för att säkra förankringen.

Lösningen används ofta av affärsledning, produktråd, utvecklingsingenjörer, inköp, kvalitet och ekonomi för att stödja effektiv samordning. Vanliga funktioner i ProjectCompanion är projektöversikt, projektplanering, ärendehantering, riskhantering, tidrapportering, resursplanering och budgetuppföljning. Genom att systematisera processen och uppföljningen kan löpande förbättringar av produktutvecklingsprocessen genomföras.