Projektöversikt

ProjectCompanion ger dig översikt över samtliga projekt i verksamheten. Du kan enkelt filtrera ut olika typer av projekt och vrida och vända på dem för att se vilka projekt som drivs för vissa kunder, vilka projekt som drivs av olika avdelningar och vilka huvudmål projekten bidrar till.

Genom översikten blir det möjligt att prioritera mellan projekten. Det blir lättare att samordna arbetet och säkerställa att de viktigaste projekten verkligen blir genomförda. Om översikt saknas blir ofta konsekvensen att man tar på sig för många projekt. Resultatet blir att projekten blir försenade och kvaliteten bristande. Dessutom blir arbetssituationen stressad.

Projektöversikt är ofta en startpunkt för våra kunder för att få kontroll på läget och styra inriktningen. Det handlar helt enkelt om att nå bästa möjliga avkastning på de resurser som investeras i projekten.