Projekt på webben – testa projektverktyg utan kostnad

Projekt på webben – lättare att hantera projekt

Projekt har blivit en arbetsform som används i de flesta organisationer idag. Definitioner brukar inkludera att det finns ett mål, ett start och ett slut och att det krävs resurser. Ibland lägger man även till att det skall vara unikt på något sätt. Många väljer denna arbetsform för att det bidrar till ett målinriktat arbete med tydliga tidsramar. Arbetsformen upplevs ofta som utmanande eftersom det normalt ligger utanför det ordinarie arbetet. Att göra det enklare och lättare att få översikt och hantera projekt kan bidra till verksamhetens framgång.

Det går inte att avgöra objektivt vad som är ett projekt och inte. Man väljer själv vad man vill betrakta som projekt. Ofta kan man identifera flera olika projekttyper i verksamheten. Ett exempel på uppdelning är verksamhetsutveckling, operativa projekt och kundprojekt. Vid verksamhetsutveckling skapas nya förutsättningar i verksamheten. Det kan röra sig om strategisk analys, verksamhetsplanering och införande av nya rutiner eller nya IT-system. Operativa exempel kan vara produktutveckling i en organisation eller samhällsbyggnad i en kommun. I kundprojekt levereras tjänster och lösningar till externa kunder. Detta är typiskt för konsulter. I sådana affärsprojekt kan det vara en fördel att integrera med ett ekonomisystem, som till exempel www.fortnox.se. Att göra det lättare att arbeta innebär då översikt och struktur, men även effektiv projektadministration och projektekonomi (som till exempel tidrapportering, utlägg och fakturering).

Genom att gå igenom hur de olika projekttyperna genomförs i en verksamhet kan man ofta se mönster i projektens genomförande. Det går då att bygga upp arbetsmetoder för att hantera genomförandet. Genom ett strukturerat arbetssätt blir det lättare att planera, följa upp och styra verksamheten. Detta innebär att arbetsformen bidrar till att sätta verksamhetens riktning, utveckla verksamheten, stödja arbete i den löpande verksamheten och stödja kundleveranser. Det är alltså en mångsidig arbetsform som birar till flera viktiga mål i en verksamhet.

Testa projektstyrning på webben utan kostnad

ProjectCompanion kan användas för att skapa översikt, struktur och förenklad uppföljning. Du kan testa utan kostnad eller kontakta oss om du vill ha mer information eller en demonstration. Med ProjectCompanion blir det lättare att hantera projekt och du har alltid tillgång till informationen direkt på webben.

Hantera projekt strukturerat med översikt, projektplan och ärenden

Projekt kan hanteras lättare med översikt, projektplan (Gantt) och ärenden.

Du kan se en översikt av de mest grundläggande funktionerna och ytterligare utbildningsfilmer för att skapa dig en uppfattning av hur ProjectCompanion fungerar.

Testa utan kostnad