Blog Archives

Integration med lön

För att integrera med lönesystemet krävs en lista på lönekategorier från lönesystemet. De olika lönekategorierna läggs upp i ProjectCompanion genom menyn Administration, Lönekategorier. Filen exporteras sedan från menyn Tidrapport, Löneunderlag. Kontakta ProjectCompanion för vidare information.

Tagged with: ,
Posted in Ingen kategori